Fasering

Er zijn al een aantal stappen gezet voor de vernieuwing van het Rembrandt theater, maar er is ook nog een lange weg te gaan.

 • Verkenningsfase (tot september 2020)

  In deze periode vonden gesprekken plaats met diverse belangstellenden (2016-2020).  Er was een verkennende open bijeenkomst met de stad  (juni 2019), en een inventarisatieronde met belanghebbenden in de omgeving en de stad (voorjaar 2020). Uiteindelijke keuze voor de ontwikkelrichting ‘wonen, met semi-publieke functie in de plint’. Het college van B&W van Arnhem spreekt zijn steun uit voor dit uitgangspunt (september 2020).

 • Tijdelijk beheer, voorbereiden planontwikkeling (sept 2020-apr 2021)

  Opstarten van tijdelijk beheer door Ad Hoc Beheer. Reinigen van de gevel. Samenstelling team: inschakelen van OTH_architecten, inschakelen van procesondersteuning voor het informeren en raadplegen van belanghebbenden, ontwikkelen van de website.

 • Plannen maken (najaar 2020-...)

  OTH_architecten: analyse van de opgave, doorrekenen mogelijkheden, maken eerste schetsen. Eerste sessie met direct omwonenden (begin juni 2021) over de opgaven, de kaders en het inrichten van het proces.

  Uitwerken van schetsen waar mogelijk rekening houdend met inbreng van omgeving. Verbreden gesprek naar belangstellenden en belanghebbenden in de wijk en stad (zomer-winter 2021)

 • Formele procedure (nog niet bekend)

  Voor het realiseren van woningen in Rembrandt en het toevoegen van volume is een bestemmingsplanwijziging nodig. Als de gemeente besluit mee te werken aan zo’n wijziging, dan wordt een ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kunt u een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad. Daarna moet de raad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Realisatie en verkoop (nog niet bekend)

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het Rembrandt Theater? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief. De eerste editie is medio juni 2021 gepland.