Plannen

Het is geen makkelijke opgave om een goede nieuwe bestemming voor het Rembrandt theater te vinden. Er waren de afgelopen jaren diverse belangstellenden en ideeën, maar de plannen bleken steeds technisch of financieel niet haalbaar.  Na een zorgvuldige verkenningsronde, gesprekken met gemeente en allerlei belanghebbenden heeft Minerva Entertainment BV besloten het pand in eigen beheer te ontwikkelen. We zijn er van overtuigd dat een transformatie naar wonen met een semi-publieke functie in de plint de beste toekomst is voor Rembrandt.

Puzzel

Er is nog een flinke puzzel te leggen.  We moeten rekening houden met de monumentale waarden van het pand. En hoe combineren we wonen met de publieke functie bij de entree van de voormalige bioscoop?  Hoe zorgen we voor een goede inpassing in de buurt?  Hoe gaan we om met parkeren? Het kan in ieder geval niet met het pand in zijn huidige vorm. Er zullen ingrijpende veranderingen nodig zijn en er moet volume toegevoegd worden om het geheel rendabel te maken.

Procedure

Voor het transformeren van het pand en met name het toevoegen van woonlagen is  een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente staat positief tegenover de transformatie naar wonen, gezien de behoefte aan woningen in de stad en regio, maar stelt wel eisen aan de invulling en het proces.  Uiteindelijk gaat de gemeenteraad over de wijziging van het bestemmingsplan voor het Rembrandt Theater. Daarbij gelden uiteraard de gebruikelijke inspraak en beroepsmogelijkheden. Hier een link naar de uitgangspunten van de gemeente(raadsbrief).  Hier het ambitiedocument van de gemeente Arnhem over Rembrandt.

Proces

De vernieuwing van het Rembrandt Theater zal ingrijpend zijn. Dat vraagt om een zorgvuldig proces, waarin ook omwonenden en ‘de stad’ een plek zullen krijgen. Vanaf juni 2021 hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden met direct omwonenden. We hebben ervoor gekozen om in de eerste plaats met hen in gesprek te gaan,   omdat zij het meest direct met de gevolgen van de vernieuwing te maken krijgen. Op 30 november 2021 organiseren we een online bijeenkomst plaats waar ‘de hele stad’ welkom is. U kunt zich hier aanmelden voor die bijeenkomst.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het Rembrandt Theater? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief. De eerste editie is medio juni 2021 gepland.